Energia odnawialna

Co zrobić, gdy energia z węgla powoli się niebezpieczna dla ziemi?  Ostatnio bardzo modna stała się energia odnawialna, w tym elektrownie wiatrowe oraz fotowoltaika. Fajnym pomysłem jest inwestowanie w fotowoltaikę w górach , gdzie panele podłącza pod lampy albo radary. Panele dość często ustawia się na zboczach gór, gdzie panele zbierają energię nawet podczas zachmurzenia. Dodatkowo wiatraki, które zbierają energię wietrzną, ponieważ w górach wieje całkiem silny wiatr.

Domowe elektrownie wiatrowe

Domowe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są do mikrogeneracji, w odróżnieniu od dużych komercyjnych turbin wiatrowych, takich jak te, znajdujące się w farmach wiatrowych, o większej mocy indywidualnej. Turbiny te mogą być tak małe jak niewielki generator do łodzi, przyczepy kempingowej lub miniaturowego urządzenia chłodniczego. Mniejsze turbiny mają zwykle około 7 do 25 stóp (2.1-7.6 m) średnicy i produkują energię elektryczną w wysokości od 300 do 10.000 watów.

Polskie Elektrownie Wiatrowe

Polskie Elektrownie Wiatrowe są organizacją pozarządową (NGO), która gromadzi podmioty zainteresowane wspieraniem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

POWES jest profesjonalną organizacją członkowską, która prowadzi aktywną i spójną działalność na rzecz tworzenia i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na obszarach polskich. Działania mają edukacyjny charakter. POWES organizuje konferencje i seminaria, realizuje koncepcje i analizy. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach, które dotyczą rozwoju projektów energetyki wiatrowej na morzu, na obszarze Morza Bałtyckiego.

Elektrownie wiatrowe a zakłucenia radiowe

Duże łopaty turbin wiatrowych mogą kolidować z niektórymi systemami radarów używanych przez stacje meteorologiczne lub kontrole ruchu lotniczego. Mniejsze turbiny są czasem wykorzystywane do ładowania akumulatorów lub jako zasilanie awaryjne w przyczepach kempingowych i żaglowców. Nowoczesne turbiny wiatrowe mają zwykle 3 ostrza, które mogą osiągnąć prędkość ponad 320 kph (200 mph).

Odporność paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne muszą wytrzymać deszcz, grad i cykle ciepła i zimna przez wiele lat. Wielu producentów modułów krystalicznych silikonowych, oferuje gwarancję, która daje możliwość produkcję elektryczną na 10 lat na 90% mocy znamionowej i 25 lat na 80%.

Cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne

Globalne, elastyczne i cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne są współcześnie bardzo popularne na rynku. Niektóre firmy zaczęły osadzanie elektroniki do modułów fotowoltaicznych. Umożliwia to wykonywanie śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT) dla każdego modułu z osobna, i pomiar danych o wydajności do monitorowania i wykrywania uszkodzeń na poziomie modułu. Niektóre z tych rozwiązań korzystają z optymalizacji energetycznych. Od około 2010, taka elektronika może skompensować efekty cieniowania, przy czym cień zmniejszający się w odcinku panelu, powoduje powstanie sygnału elektrycznego. Wydajność modułu jest zazwyczaj oceniana w warunkach normalnych (STC) o natężeniu 1000 W / m, widmie słonecznym z AM i 1,5 i temperaturą modułu w 25 ° C.